29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VZ960 (Z_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
120.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (Z_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
120.000 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (P-Siêu tiết kiệm)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
318.955 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
529.255 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
736.050 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
5h05p
1 điểm dừng
16:25
DAD
1.244.275 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h30p
1 điểm dừng
17:25
DAD
1.244.275 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:05
BKK
13h20p
1 điểm dừng
08:25
DAD
1.342.415 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
6h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.074.960 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
BKK
7h40p
1 điểm dừng
23:35
DAD
2.306.290 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
2.306.290 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
BKK
5h05p
1 điểm dừng
16:25
DAD
2.327.320 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
BKK
5h30p
1 điểm dừng
17:25
DAD
2.327.320 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
BKK
13h20p
1 điểm dừng
08:25
DAD
2.327.320 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
BKK
7h40p
1 điểm dừng
23:35
DAD
2.453.500 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (V_SBoss)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (V_SBoss)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (I-Phổ thông)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
3.876.530 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
BKK
6h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
4.051.780 ₫
+10 điểm
VN
VN3971 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
BKK
1h50p
Bay thẳng
12:45
DAD
4.752.780 ₫
+10 điểm
VN
VN3953 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
BKK
1h50p
Bay thẳng
18:05
DAD
4.752.780 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
BKK
7h40p
1 điểm dừng
23:35
DAD
5.976.025 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
5.976.025 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
BKK
5h05p
1 điểm dừng
16:25
DAD
6.035.610 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
BKK
11h55p
1 điểm dừng
07:25
DAD
6.035.610 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
BKK
5h30p
1 điểm dừng
17:25
DAD
6.035.610 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (I-Phổ thông)
11:20
BKK
5h05p
1 điểm dừng
16:25
DAD
6.287.970 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (I-Phổ thông)
19:30
BKK
11h55p
1 điểm dừng
07:25
DAD
6.287.970 ₫
+10 điểm
VN
VN3911 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
BKK
9h35p
1 điểm dừng
21:05
DAD
6.613.935 ₫
+10 điểm