11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 01/06/2020 (10/4 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
VJ
VZ962 (B_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
775.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (H_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
880.000 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K547 (Starter Base)
21:20
BKK
10h50p
1 điểm dừng
08:10
DAD
1.980.018 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL664 (Starter Base)
15:25
BKK
15h45p
1 điểm dừng
07:10
DAD
2.440.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL692 (Starter Base)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.440.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL668 (Starter Base)
15:25
BKK
17h45p
1 điểm dừng
09:10
DAD
2.540.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL692 (Starter Base)
14:20
BKK
6h40p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL664 (Starter Base)
14:20
BKK
17h00p
1 điểm dừng
07:20
DAD
2.650.000 ₫
+10 điểm
BL
3K518-3K547 (Starter Base)
19:00
BKK
13h10p
1 điểm dừng
08:10
DAD
2.676.206 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (Y_SBoss)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (Y_SBoss)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
4.190.000 ₫
+10 điểm