9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VJ
VZ962 (H_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
880.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (K_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
980.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL666 (Starter Base)
14:20
BKK
17h30p
1 điểm dừng
07:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL692 (Starter Base)
14:20
BKK
6h40p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL666 (Starter Base)
15:25
BKK
16h25p
1 điểm dừng
07:50
DAD
2.340.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL692 (Starter Base)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.340.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (Y_SBoss)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (Y_SBoss)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
4.190.000 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K541 (Starter Base)
21:20
BKK
22h20p
1 điểm dừng
19:40
DAD
7.989.659 ₫
+10 điểm