39 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
VJ
VZ962 (W_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
235.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (B_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
775.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
1.749.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL692 (Starter Base)
14:20
BKK
6h40p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 610 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
2.053.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
2.053.000 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K547 (Starter Base)
21:20
BKK
10h50p
1 điểm dừng
08:10
DAD
2.170.909 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL692 (Starter Base)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
BL
3K520-3K541 (Starter Base)
11:40
BKK
8h55p
1 điểm dừng
20:35
DAD
2.436.985 ₫
+10 điểm
VN
VN 610 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
2.496.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
2.496.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
2.542.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
2.542.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
2.542.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4250 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.542.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 618 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:05
BKK
14h15p
1 điểm dừng
09:20
DAD
2.682.000 ₫
+10 điểm
BL
3K516-3K541 (Starter Base)
12:50
BKK
7h45p
1 điểm dừng
20:35
DAD
2.910.499 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
3.102.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
3.102.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 610 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
3.102.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 618 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
BKK
14h15p
1 điểm dừng
09:20
DAD
3.102.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
3.102.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
3.102.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3953 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
BKK
1h50p
Bay thẳng
18:05
DAD
3.732.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3971 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
BKK
1h50p
Bay thẳng
12:45
DAD
3.732.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (B_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (W_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
4.190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4250 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
4.874.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
5.481.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
5.481.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 610 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
5.481.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 618 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
BKK
14h15p
1 điểm dừng
09:20
DAD
5.481.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
5.481.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
5.481.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3911 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
BKK
9h35p
1 điểm dừng
21:05
DAD
6.647.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
7.276.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (D-Th/gia tiết kiệm)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
7.276.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
7.276.000 ₫
+10 điểm