35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VZ962 (W_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
235.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (U_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
998.925 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
1.226.750 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (E-Siêu tiết kiệm)
15:55
BKK
15h55p
1 điểm dừng
07:50
DAD
1.437.050 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (E-Siêu tiết kiệm)
19:05
BKK
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
1.437.050 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
1.661.370 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
1.689.410 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (E-Siêu tiết kiệm)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
1.689.410 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
2.323.815 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
2.323.815 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
2.323.815 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
2.344.845 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
BKK
15h55p
1 điểm dừng
07:50
DAD
2.344.845 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:05
BKK
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
2.344.845 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
3.091.410 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (U_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (W_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3953 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
BKK
1h50p
Bay thẳng
18:05
DAD
4.752.780 ₫
+10 điểm
VN
VN3971 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
BKK
1h50p
Bay thẳng
12:45
DAD
4.752.780 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
4.829.890 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
BKK
15h55p
1 điểm dừng
07:50
DAD
4.829.890 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
BKK
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
4.829.890 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
6.238.900 ₫
+10 điểm
VN
VN3911 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
BKK
9h35p
1 điểm dừng
21:05
DAD
6.613.935 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
6.729.600 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (I-Phổ thông)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
8.569.725 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
8.618.795 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
8.618.795 ₫
+10 điểm