36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VZ962 (H_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
998.925 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (L_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
1.095.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
1.226.750 ₫
+10 điểm
VN
VN 610 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
1.661.370 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL692 (Starter Base)
14:20
BKK
6h40p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
2.323.815 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
2.323.815 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL664 (Starter Base)
15:25
BKK
15h45p
1 điểm dừng
07:10
DAD
2.340.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL692 (Starter Base)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.340.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 610 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
2.344.845 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
2.506.075 ₫
+10 điểm
BL
3K512-3K541 (Starter Base)
09:25
BKK
10h15p
1 điểm dừng
19:40
DAD
2.595.785 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
2.621.740 ₫
+10 điểm
BL
3K516-3K541 (Starter Base)
12:50
BKK
6h50p
1 điểm dừng
19:40
DAD
2.808.365 ₫
+10 điểm
VN
VN 618 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:05
BKK
12h15p
1 điểm dừng
07:20
DAD
2.853.070 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
3.091.410 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 618 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
BKK
12h15p
1 điểm dừng
07:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (Y_SBoss)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (Y_SBoss)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
4.190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3953 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
BKK
1h50p
Bay thẳng
18:05
DAD
4.752.780 ₫
+10 điểm
VN
VN 3971 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
BKK
1h50p
Bay thẳng
12:45
DAD
4.752.780 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
6.238.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 3911 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
BKK
9h35p
1 điểm dừng
21:05
DAD
6.613.935 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
6.729.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN 618 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
BKK
12h15p
1 điểm dừng
07:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
8.618.795 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
8.618.795 ₫
+10 điểm