29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VN
VN626 (E-Siêu tiết kiệm)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
467.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (I_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (B_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
775.000 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
1.166.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
BKK
7h40p
1 điểm dừng
19:00
DAD
1.586.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (E-Siêu tiết kiệm)
14:25
BKK
6h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
1.586.000 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (E-Siêu tiết kiệm)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
1.842.000 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
2.495.000 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
2.495.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
7h40p
1 điểm dừng
19:00
DAD
2.542.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
6h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.542.000 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
BKK
11h40p
1 điểm dừng
07:10
DAD
2.752.000 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:05
BKK
12h15p
1 điểm dừng
07:20
DAD
2.892.000 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
3.031.000 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
BKK
12h15p
1 điểm dừng
07:20
DAD
3.101.000 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
3.101.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3953 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
BKK
1h50p
Bay thẳng
18:05
DAD
3.731.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3971 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
BKK
1h50p
Bay thẳng
12:45
DAD
3.731.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (B_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (I_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
4.663.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
BKK
7h40p
1 điểm dừng
19:00
DAD
4.990.000 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
BKK
11h40p
1 điểm dừng
07:10
DAD
4.990.000 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
4.990.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
BKK
6h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
4.990.000 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
BKK
12h15p
1 điểm dừng
07:20
DAD
5.480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
5.480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
5.480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3911 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
BKK
9h35p
1 điểm dừng
21:05
DAD
6.645.000 ₫
+10 điểm