9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
VJ
VZ962 (W_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
235.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (B_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
775.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL692 (Starter Base)
14:20
BKK
6h40p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K547 (Starter Base)
21:20
BKK
10h50p
1 điểm dừng
08:10
DAD
2.170.909 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL692 (Starter Base)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
BL
3K520-3K541 (Starter Base)
11:40
BKK
8h55p
1 điểm dừng
20:35
DAD
2.436.985 ₫
+10 điểm
BL
3K516-3K541 (Starter Base)
12:50
BKK
7h45p
1 điểm dừng
20:35
DAD
2.910.499 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (B_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (W_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
4.190.000 ₫
+10 điểm