34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VJ
VZ960 (W_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
235.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (J_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
1.121.460 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
1.377.232 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (E-Siêu tiết kiệm)
19:05
BKK
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
1.617.264 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
1.869.101 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
1.900.580 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (E-Siêu tiết kiệm)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
1.900.580 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
2.616.741 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
2.616.741 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
2.640.351 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:05
BKK
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
2.640.351 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
2.821.359 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
3.049.586 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
3.470.625 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (W_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (J_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
3.856.251 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
3.856.251 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
3.856.251 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
3.856.251 ₫
+10 điểm
VN
VN3953 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
BKK
1h50p
Bay thẳng
18:05
DAD
5.335.792 ₫
+10 điểm
VN
VN3971 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
BKK
1h50p
Bay thẳng
12:45
DAD
5.335.792 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
5.430.231 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
BKK
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
5.430.231 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
7.004.211 ₫
+10 điểm
VN
VN3911 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
BKK
9h35p
1 điểm dừng
21:05
DAD
7.437.055 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
7.555.104 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
7.783.331 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
7.783.331 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
7.783.331 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
7.783.331 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
9.687.846 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
9.687.846 ₫
+10 điểm