38 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VJ
VZ962 (I_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (E-Siêu tiết kiệm)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
869.623 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (K_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
980.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
1.377.232 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
7h50p
1 điểm dừng
19:10
DAD
1.845.491 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
1.845.491 ₫
+10 điểm
VN
VN 610 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
1.869.101 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
BKK
15h55p
1 điểm dừng
07:50
DAD
1.869.101 ₫
+10 điểm
VN
VN 618 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:05
BKK
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
1.869.101 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K547 (Starter Base)
21:20
BKK
10h50p
1 điểm dừng
08:10
DAD
2.178.651 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL692 (Starter Base)
14:20
BKK
6h40p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.440.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL692 (Starter Base)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
7h50p
1 điểm dừng
19:10
DAD
2.616.741 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
2.616.741 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
2.616.741 ₫
+10 điểm
VN
VN 610 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
2.640.351 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
BKK
15h55p
1 điểm dừng
07:50
DAD
2.640.351 ₫
+10 điểm
VN
VN 618 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:05
BKK
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
2.640.351 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
3.470.625 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
3.856.251 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
3.856.251 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (Y_SBoss)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (Y_SBoss)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
4.190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3953 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
BKK
1h50p
Bay thẳng
18:05
DAD
5.335.792 ₫
+10 điểm
VN
VN 3971 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
BKK
1h50p
Bay thẳng
12:45
DAD
5.335.792 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
BKK
7h50p
1 điểm dừng
19:10
DAD
5.430.231 ₫
+10 điểm
VN
VN 610 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
5.430.231 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
BKK
15h55p
1 điểm dừng
07:50
DAD
5.430.231 ₫
+10 điểm
VN
VN 618 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
BKK
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
5.430.231 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
7.004.211 ₫
+10 điểm
VN
VN 3911 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
BKK
9h35p
1 điểm dừng
21:05
DAD
7.437.055 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
7.555.104 ₫
+10 điểm
BL
3K512-3K541 (Starter Base)
09:25
BKK
10h15p
1 điểm dừng
19:40
DAD
7.706.435 ₫
+10 điểm
BL
3K516-3K541 (Starter Base)
12:50
BKK
6h50p
1 điểm dừng
19:40
DAD
7.706.435 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
7.783.331 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
7.783.331 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (I-Phổ thông)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
9.632.757 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
9.687.846 ₫
+10 điểm