9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 09/06/2020 (18/4 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
VJ
VZ962 (U_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
350.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (I_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
685.000 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K547 (Starter Base)
21:20
BKK
10h50p
1 điểm dừng
08:10
DAD
1.970.712 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL692 (Starter Base)
14:20
BKK
6h40p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL692 (Starter Base)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
BL
3K520-3K541 (Starter Base)
11:40
BKK
8h55p
1 điểm dừng
20:35
DAD
2.363.793 ₫
+10 điểm
BL
3K516-3K541 (Starter Base)
12:50
BKK
7h45p
1 điểm dừng
20:35
DAD
2.758.585 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (V_SBoss)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (V_SBoss)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm