9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 11/06/2020 (20/4 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
VJ
VZ962 (B_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
775.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (H_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
880.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL692 (Starter Base)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL692 (Starter Base)
14:20
BKK
6h40p
1 điểm dừng
21:00
DAD
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K547 (Starter Base)
21:20
BKK
10h50p
1 điểm dừng
08:10
DAD
2.050.060 ₫
+10 điểm
BL
3K520-3K541 (Starter Base)
11:20
BKK
9h15p
1 điểm dừng
20:35
DAD
3.023.060 ₫
+10 điểm
BL
3K516-3K541 (Starter Base)
12:50
BKK
7h45p
1 điểm dừng
20:35
DAD
3.421.104 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (V_SBoss)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (V_SBoss)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm