5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 15/06/2020 (24/4 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
VJ
VZ960 (I_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
685.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (I_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
685.000 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K541 (Starter Base)
21:20
BKK
22h20p
1 điểm dừng
19:40
DAD
3.598.228 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (V_SBoss)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (V_SBoss)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm