22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 22/06/2020 (2/5 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
VJ
VZ960 (H_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
880.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (L_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
1.095.000 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K547 (Starter Base)
21:20
BKK
10h50p
1 điểm dừng
08:10
DAD
2.392.982 ₫
+10 điểm
BL
3K518-3K547 (Starter Base)
19:00
BKK
13h10p
1 điểm dừng
08:10
DAD
2.676.206 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (V_SBoss)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (V_SBoss)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
BKK
13h50p
1 điểm dừng
09:20
DAD
4.391.404 ₫
+10 điểm
VN
VN 3953 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
BKK
1h50p
Bay thẳng
18:05
DAD
6.252.635 ₫
+10 điểm
VN
VN 3971 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
BKK
1h50p
Bay thẳng
12:45
DAD
6.252.635 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (Y-P/thông linh hoạt)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
6.681.545 ₫
+10 điểm
VN
VN 610 (Y-P/thông linh hoạt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
6.681.545 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (Y-P/thông linh hoạt)
15:55
BKK
15h25p
1 điểm dừng
07:20
DAD
6.681.545 ₫
+10 điểm
VN
VN 618 (Y-P/thông linh hoạt)
19:05
BKK
15h15p
1 điểm dừng
10:20
DAD
6.681.545 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
7.004.211 ₫
+10 điểm
VN
VN 3911 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
BKK
9h35p
1 điểm dừng
21:05
DAD
7.437.055 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
7.555.104 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
BKK
4h55p
1 điểm dừng
19:20
DAD
7.783.331 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
BKK
13h50p
1 điểm dừng
09:20
DAD
7.783.331 ₫
+10 điểm
VN
VN 610 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
7.783.331 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
BKK
15h25p
1 điểm dừng
07:20
DAD
7.783.331 ₫
+10 điểm
VN
VN 618 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
BKK
15h15p
1 điểm dừng
10:20
DAD
7.783.331 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
7.783.331 ₫
+10 điểm