9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 24/06/2020 (4/5 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
VJ
VZ960 (H_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
880.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (H_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
880.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL664 (Starter Base)
14:20
BKK
16h50p
1 điểm dừng
07:10
DAD
1.670.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL692 (Starter Base)
14:20
BKK
6h40p
1 điểm dừng
21:00
DAD
1.670.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL664 (Starter Base)
15:25
BKK
15h45p
1 điểm dừng
07:10
DAD
1.770.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL666 (Starter Base)
15:25
BKK
16h25p
1 điểm dừng
07:50
DAD
1.770.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL692 (Starter Base)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
1.770.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (H_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (H_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm