39 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 27/06/2020 (7/5 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
VJ
VZ962 (B_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
775.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (H_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
998.925 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
1.226.750 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
BKK
15h55p
1 điểm dừng
07:50
DAD
1.661.370 ₫
+10 điểm
VN
VN 618 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:05
BKK
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
1.661.370 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
1.689.410 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
1.913.730 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL666 (Starter Base)
15:25
BKK
16h25p
1 điểm dừng
07:50
DAD
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL692 (Starter Base)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL666 (Starter Base)
14:20
BKK
17h30p
1 điểm dừng
07:50
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL692 (Starter Base)
14:20
BKK
6h40p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
2.323.815 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
2.323.815 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
2.323.815 ₫
+10 điểm
VN
VN 610 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
2.344.845 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
BKK
15h55p
1 điểm dừng
07:50
DAD
2.344.845 ₫
+10 điểm
VN
VN 618 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:05
BKK
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
2.344.845 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
3.091.410 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (V_SBoss)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (V_SBoss)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3953 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
BKK
1h50p
Bay thẳng
18:05
DAD
4.752.780 ₫
+10 điểm
VN
VN 3971 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
BKK
1h50p
Bay thẳng
12:45
DAD
4.752.780 ₫
+10 điểm
VN
VN 610 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
4.829.890 ₫
+10 điểm
VN
VN 614 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
BKK
15h55p
1 điểm dừng
07:50
DAD
4.829.890 ₫
+10 điểm
VN
VN 618 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
BKK
12h45p
1 điểm dừng
07:50
DAD
4.829.890 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
6.238.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 3911 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
BKK
9h35p
1 điểm dừng
21:05
DAD
6.613.935 ₫
+10 điểm
VN
VN 626 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
6.729.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (I-Phổ thông)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
8.569.725 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:20
BKK
6h00p
1 điểm dừng
17:20
DAD
8.618.795 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
8.618.795 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K541 (Starter Base)
21:20
BKK
22h20p
1 điểm dừng
19:40
DAD
9.602.875 ₫
+10 điểm