9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 29/06/2020 (9/5 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
VJ
VZ962 (Z_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
120.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (J_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
465.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL692 (Starter Base)
14:20
BKK
6h40p
1 điểm dừng
21:00
DAD
1.790.000 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K547 (Starter Base)
21:20
BKK
10h50p
1 điểm dừng
08:10
DAD
1.796.093 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL692 (Starter Base)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
1.890.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL664 (Starter Base)
15:25
BKK
15h45p
1 điểm dừng
07:10
DAD
1.970.000 ₫
+10 điểm
BL
3K518-3K547 (Starter Base)
19:00
BKK
13h10p
1 điểm dừng
08:10
DAD
2.170.909 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (V_SBoss)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (V_SBoss)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm