34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VJ
VZ960 (Z_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
120.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (Z_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
120.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
1.585.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (E-Siêu tiết kiệm)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
1.585.000 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
BKK
15h55p
1 điểm dừng
07:50
DAD
1.748.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL692 (Starter Base)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL692 (Starter Base)
14:20
BKK
6h40p
1 điểm dừng
21:00
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K547 (Starter Base)
21:20
BKK
10h50p
1 điểm dừng
08:10
DAD
2.170.909 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
BKK
15h55p
1 điểm dừng
07:50
DAD
2.494.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
2.541.000 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
BKK
11h40p
1 điểm dừng
07:10
DAD
2.541.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
2.541.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4250 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
BKK
15h45p
1 điểm dừng
07:10
DAD
2.541.000 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
2.797.000 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:05
BKK
12h15p
1 điểm dừng
07:20
DAD
2.890.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
BKK
12h15p
1 điểm dừng
07:20
DAD
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3953 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
BKK
1h50p
Bay thẳng
18:05
DAD
3.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3971 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
BKK
1h50p
Bay thẳng
12:45
DAD
3.729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (Z_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (Z_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4250 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
BKK
15h45p
1 điểm dừng
07:10
DAD
4.871.000 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
BKK
11h40p
1 điểm dừng
07:10
DAD
4.988.000 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
4.988.000 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
BKK
15h55p
1 điểm dừng
07:50
DAD
4.988.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
5.477.000 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
BKK
12h15p
1 điểm dừng
07:20
DAD
5.477.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
5.477.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3911 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
BKK
9h35p
1 điểm dừng
21:05
DAD
6.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
7.272.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
7.272.000 ₫
+10 điểm
BL
3K512-3K541 (Starter Base)
09:25
BKK
10h15p
1 điểm dừng
19:40
DAD
8.295.185 ₫
+10 điểm
BL
3K516-3K541 (Starter Base)
12:50
BKK
6h50p
1 điểm dừng
19:40
DAD
8.507.765 ₫
+10 điểm