40 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
Bangkok (BKK)
Đà Nẵng
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VN
VN626 (E-Siêu tiết kiệm)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
774.605 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
1.226.750 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (N_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
1.315.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL692 (Starter Base)
15:25
BKK
5h35p
1 điểm dừng
21:00
DAD
1.620.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
1.689.410 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (E-Siêu tiết kiệm)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
1.689.410 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (O_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
1.690.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL692 (Starter Base)
14:20
BKK
6h40p
1 điểm dừng
21:00
DAD
1.720.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130-BL666 (Starter Base)
15:25
BKK
16h25p
1 điểm dừng
07:50
DAD
1.860.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132-BL666 (Starter Base)
14:20
BKK
17h30p
1 điểm dừng
07:50
DAD
1.960.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
2.323.815 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
2.323.815 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
2.323.815 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
2.344.845 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:05
BKK
15h45p
1 điểm dừng
10:50
DAD
2.527.105 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
2.590.195 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
3.091.410 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
BKK
15h45p
1 điểm dừng
10:50
DAD
3.434.900 ₫
+10 điểm
VJ
VZ960 (O_Eco)
10:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
12:30
DAD
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ962 (N_Eco)
15:50
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:30
DAD
4.190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3953 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
BKK
1h50p
Bay thẳng
18:05
DAD
4.752.780 ₫
+10 điểm
VN
VN3971 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
BKK
1h50p
Bay thẳng
12:45
DAD
5.569.445 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
6.238.900 ₫
+10 điểm
VN
VN626 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
BKK
1h40p
Bay thẳng
19:45
DAD
6.729.600 ₫
+10 điểm
VN
VN3911 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
BKK
7h50p
2 điểm dừng
19:20
DAD
6.894.335 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN610 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
17:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN614 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
BKK
5h25p
1 điểm dừng
21:20
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
VN
VN618 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
BKK
15h45p
1 điểm dừng
10:50
DAD
6.932.890 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K541 (Starter Base)
21:20
BKK
22h20p
1 điểm dừng
19:40
DAD
6.957.885 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (I-Phổ thông)
19:30
BKK
11h50p
1 điểm dừng
07:20
DAD
8.569.725 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:20
BKK
7h00p
1 điểm dừng
18:20
DAD
8.618.795 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
BKK
6h55p
1 điểm dừng
21:20
DAD
8.618.795 ₫
+10 điểm