22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Bangkok (BKK)
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ802 (I_Eco)
11:30
BKK
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (E-Siêu tiết kiệm)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
774.605 ₫
+10 điểm
VJ
VJ804 (B_Eco)
13:50
BKK
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ806 (B_Eco)
19:55
BKK
1h30p
Bay thẳng
21:25
SGN
800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
823.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
1.226.750 ₫
+10 điểm
VN
VN4250 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:05
SGN
1.764.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4254 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:20
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.764.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
2.587.000 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
BKK
1h50p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.587.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ802 (V_SBoss)
11:30
BKK
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ804 (V_SBoss)
13:50
BKK
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ806 (V_SBoss)
19:55
BKK
1h30p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
3.091.410 ₫
+10 điểm
VN
VN4250 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:05
SGN
3.527.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4254 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:00
SGN
3.527.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (I-Phổ thông)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
4.350.000 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (I-Phổ thông)
19:30
BKK
1h50p
Bay thẳng
21:20
SGN
4.350.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
6.238.900 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
6.701.000 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
BKK
1h50p
Bay thẳng
21:20
SGN
6.701.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
6.729.600 ₫
+10 điểm