19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 01/06/2020 (10/4 âm lịch)
Bangkok (BKK)
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
VJ
VJ802 (A_Promo)
11:30
BKK
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
105.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ804 (A_Promo)
13:50
BKK
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
105.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ806 (A_Promo)
19:55
BKK
1h30p
Bay thẳng
21:25
SGN
105.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130 (Starter-Base)
15:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:05
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
BL
BL132 (Starter-Base)
14:20
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:00
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ802 (Z_Eco)
11:30
BKK
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ804 (Z_Eco)
13:50
BKK
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ806 (Z_Eco)
19:55
BKK
1h30p
Bay thẳng
21:25
SGN
210.000 ₫
+10 điểm
BL
3K514 (Starter-Base)
21:20
BKK
10h55p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.230.726 ₫
+10 điểm
BL
3K512 (Starter-Base)
09:25
BKK
11h35p
1 điểm dừng
21:00
SGN
1.611.718 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K557 (Starter Base)
21:20
BKK
17h30p
1 điểm dừng
14:50
SGN
1.747.665 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K555 (Starter Base)
21:20
BKK
10h55p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.811.909 ₫
+10 điểm
BL
3K514-BL110 (Starter Base)
21:20
BKK
14h45p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.861.909 ₫
+10 điểm
BL
3K512-3K551 (Starter Base)
09:25
BKK
11h35p
1 điểm dừng
21:00
SGN
2.121.909 ₫
+10 điểm
BL
3K516-3K551 (Starter Base)
12:50
BKK
8h10p
1 điểm dừng
21:00
SGN
2.121.909 ₫
+10 điểm
BL
3K518-3K555 (Starter Base)
19:00
BKK
13h15p
1 điểm dừng
08:15
SGN
2.305.399 ₫
+10 điểm
VJ
VJ802 (V_SBoss)
11:30
BKK
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ804 (V_SBoss)
13:50
BKK
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ806 (V_SBoss)
19:55
BKK
1h30p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm