32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Bangkok (BKK)
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VJ
VJ804 (U_Eco)
13:50
BKK
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
420.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ806 (B_Eco)
19:55
BKK
1h30p
Bay thẳng
21:25
SGN
800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ802 (K_Eco)
11:30
BKK
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
970.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
998.925 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
998.925 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
BKK
1h40p
Bay thẳng
21:10
SGN
998.925 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
1.226.750 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
1.226.750 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
BKK
1h40p
Bay thẳng
21:10
SGN
1.226.750 ₫
+10 điểm
BL
BL132 (Starter Base)
14:20
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.240.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4254 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:20
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.348.000 ₫
+10 điểm
BL
BL130 (Starter Base)
15:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:05
SGN
1.350.000 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K555 (Starter Base)
21:20
BKK
10h55p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.861.909 ₫
+10 điểm
BL
3K514-3K557 (Starter Base)
21:20
BKK
17h30p
1 điểm dừng
14:50
SGN
1.961.909 ₫
+10 điểm
BL
3K514-BL110 (Starter Base)
21:20
BKK
14h45p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.961.909 ₫
+10 điểm
VN
VN 4250 (L-P/thông tiết kiệm)
15:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:05
SGN
2.313.300 ₫
+10 điểm
BL
3K512-3K551 (Starter Base)
09:25
BKK
11h35p
1 điểm dừng
21:00
SGN
2.774.465 ₫
+10 điểm
BL
3K516-3K551 (Starter Base)
12:50
BKK
8h10p
1 điểm dừng
21:00
SGN
2.774.465 ₫
+10 điểm
VJ
VJ802 (K_Eco)
11:30
BKK
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ804 (U_Eco)
13:50
BKK
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ806 (B_Eco)
19:55
BKK
1h30p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4254 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:00
SGN
2.974.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
3.091.410 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
3.091.410 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
BKK
1h40p
Bay thẳng
21:10
SGN
3.091.410 ₫
+10 điểm
VN
VN 4250 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:05
SGN
3.189.550 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (I-Phổ thông)
19:30
BKK
1h40p
Bay thẳng
21:10
SGN
6.189.830 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
6.238.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
6.238.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 600 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
6.729.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 604 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
6.729.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 606 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
BKK
1h40p
Bay thẳng
21:10
SGN
6.729.600 ₫
+10 điểm