19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Bangkok (BKK)
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ802 (W_Eco)
11:30
BKK
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ804 (J_Eco)
13:50
BKK
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
620.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ806 (J_Eco)
19:55
BKK
1h30p
Bay thẳng
21:25
SGN
620.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (E-Siêu tiết kiệm)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
869.623 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
1.377.232 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (L-P/thông tiết kiệm)
19:30
BKK
1h50p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.744.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (S-P/thông linh hoạt)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
2.523.000 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (S-P/thông linh hoạt)
19:30
BKK
1h50p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.523.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4250 (L-P/thông tiết kiệm)
15:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:05
SGN
2.597.067 ₫
+10 điểm
VJ
VJ802 (V_SBoss)
11:30
BKK
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ804 (V_SBoss)
13:50
BKK
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ806 (V_SBoss)
19:55
BKK
1h30p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
3.470.625 ₫
+10 điểm
VN
VN4250 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:05
SGN
3.580.804 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
6.522.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
7.004.211 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
7.555.104 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (J-Th/gia linh hoạt)
19:30
BKK
1h50p
Bay thẳng
21:20
SGN
7.561.000 ₫
+10 điểm