21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Bangkok (BKK)
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VJ802 (U_Eco)
11:30
BKK
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
420.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ806 (J_Eco)
19:55
BKK
1h30p
Bay thẳng
21:25
SGN
620.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ804 (B_Eco)
13:50
BKK
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
836.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (E-Siêu tiết kiệm)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
886.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4250 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:05
SGN
1.170.670 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
1.352.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4254 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:20
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.352.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (S-P/thông linh hoạt)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
2.585.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ802 (V_SBoss)
11:30
BKK
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ804 (V_SBoss)
13:50
BKK
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ806 (V_SBoss)
19:55
BKK
1h30p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.860.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4254 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:00
SGN
2.984.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
3.101.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4250 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
17:05
SGN
3.182.540 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (I-Phổ thông)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
4.333.000 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (I-Phổ thông)
19:30
BKK
1h50p
Bay thẳng
21:20
SGN
4.333.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
4.662.000 ₫
+10 điểm
VN
VN604 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
BKK
1h40p
Bay thẳng
16:05
SGN
5.478.000 ₫
+10 điểm
VN
VN600 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
BKK
1h50p
Bay thẳng
13:10
SGN
6.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN606 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
BKK
1h50p
Bay thẳng
21:20
SGN
6.664.000 ₫
+10 điểm