6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Đà Nẵng
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VN
VN1914 (G-Siêu tiết kiệm)
12:55
BMV
55p
Bay thẳng
13:50
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
BMV
55p
Bay thẳng
13:50
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (K-P/thông tiết kiệm)
12:55
BMV
55p
Bay thẳng
13:50
DAD
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
BMV
55p
Bay thẳng
13:50
DAD
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (I-Phổ thông)
12:55
BMV
55p
Bay thẳng
13:50
DAD
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
BMV
55p
Bay thẳng
13:50
DAD
2.219.000 ₫
+10 điểm