5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Đà Nẵng
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
QH
QH2342 (ECONOMYSAVERMAX)
12:55
BMV
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
19.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ710 (A1_ECO)
13:40
BMV
55p
Bay thẳng
14:35
DAD
68.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ710 (A1_DLX)
13:40
BMV
55p
Bay thẳng
14:35
DAD
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ710 (V_SBoss)
13:40
BMV
55p
Bay thẳng
14:35
DAD
1.660.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2342 (BUSINESSFLEX)
12:55
BMV
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.500.000 ₫
+10 điểm