5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Đà Nẵng
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VN
VN 1914 (E-Siêu tiết kiệm)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (I-Phổ thông)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (C-Th/gia linh hoạt)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.209.000 ₫
+10 điểm