7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Đà Nẵng
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ710 (Z_Eco)
09:50
BMV
55p
Bay thẳng
10:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (A-Siêu tiết kiệm)
10:20
BMV
50p
Bay thẳng
11:10
DAD
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
BMV
50p
Bay thẳng
11:10
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
BMV
50p
Bay thẳng
11:10
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (S-P/thông linh hoạt)
10:20
BMV
50p
Bay thẳng
11:10
DAD
1.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ710 (V_SBoss)
09:50
BMV
55p
Bay thẳng
10:45
DAD
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
BMV
50p
Bay thẳng
11:10
DAD
2.229.000 ₫
+10 điểm