5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 14/06/2020 (23/4 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Đà Nẵng
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
VN
VN 1914 (E-Siêu tiết kiệm)
17:45
BMV
55p
Bay thẳng
18:40
DAD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:45
BMV
55p
Bay thẳng
18:40
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
BMV
55p
Bay thẳng
18:40
DAD
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:45
BMV
55p
Bay thẳng
18:40
DAD
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
BMV
55p
Bay thẳng
18:40
DAD
1.899.000 ₫
+10 điểm