5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 26/06/2020 (6/5 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Đà Nẵng
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
VN
VN 1914 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (I-Phổ thông)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (C-Th/gia linh hoạt)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.209.000 ₫
+10 điểm