5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Đà Nẵng
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VN
VN 1914 (E-Siêu tiết kiệm)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (I-Phổ thông)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1914 (C-Th/gia linh hoạt)
21:30
BMV
55p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.209.000 ₫
+10 điểm