3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 18/03/2021 (6/2 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Đà Nẵng
thứ hai, 15/03
thứ ba, 16/03
thứ tư, 17/03
thứ năm, 18/03
thứ sáu, 19/03
thứ bảy, 20/03
chủ nhật, 21/03
VJ
VJ710 (E_Eco)
10:30
BMV
55p
Bay thẳng
11:25
DAD
29.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ710 (A_Deluxe)
10:30
BMV
55p
Bay thẳng
11:25
DAD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ710 (Y_SBoss)
10:30
BMV
55p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.720.000 ₫
+10 điểm