10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/04/2021 (16/3 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Đà Nẵng
thứ bảy, 24/04
chủ nhật, 25/04
thứ hai, 26/04
thứ ba, 27/04
thứ tư, 28/04
thứ năm, 29/04
thứ sáu, 30/04
VJ
VJ710 (E_Eco)
14:10
BMV
45p
Bay thẳng
14:55
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2342 (ECONOMYSAVER)
11:00
BMV
1h05p
Bay thẳng
12:05
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (A-Siêu tiết kiệm)
13:25
BMV
55p
Bay thẳng
14:20
DAD
79.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
BMV
55p
Bay thẳng
14:20
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ710 (Z_Deluxe)
14:10
BMV
45p
Bay thẳng
14:55
DAD
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (K-P/thông tiết kiệm)
13:25
BMV
55p
Bay thẳng
14:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ710 (V_SBoss)
14:10
BMV
45p
Bay thẳng
14:55
DAD
938.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
BMV
55p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (I-Phổ thông)
13:25
BMV
55p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
BMV
55p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.199.000 ₫
+10 điểm