9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/05/2021 (23/3 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Đà Nẵng
thứ bảy, 01/05
chủ nhật, 02/05
thứ hai, 03/05
thứ ba, 04/05
thứ tư, 05/05
thứ năm, 06/05
thứ sáu, 07/05
VJ
VJ710 (A_Eco)
13:40
BMV
55p
Bay thẳng
14:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ710 (Z_Deluxe)
13:40
BMV
55p
Bay thẳng
14:35
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (T-P/thông tiết kiệm)
13:25
BMV
55p
Bay thẳng
14:20
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2342 (ECONOMYSAVER)
11:00
BMV
1h05p
Bay thẳng
12:05
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (K-P/thông tiết kiệm)
13:25
BMV
55p
Bay thẳng
14:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ710 (V_SBoss)
13:40
BMV
55p
Bay thẳng
14:35
DAD
938.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
BMV
55p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (I-Phổ thông)
13:25
BMV
55p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1914 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
BMV
55p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.199.000 ₫
+10 điểm