22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 18/05/2021 (7/4 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hà Nội
thứ bảy, 15/05
chủ nhật, 16/05
thứ hai, 17/05
thứ ba, 18/05
thứ tư, 19/05
thứ năm, 20/05
thứ sáu, 21/05
VJ
VJ494 (E_Eco)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1402 (ECONOMYSAVER)
10:25
BMV
1h45p
Bay thẳng
12:10
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1404 (ECONOMYSAVER)
18:05
BMV
1h45p
Bay thẳng
19:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (A-Siêu tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (P-Siêu tiết kiệm)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (E-Siêu tiết kiệm)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (A_Deluxe)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (V_SBoss)
09:35
BMV
1h45p
Bay thẳng
11:20
HAN
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (A_Deluxe)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
1.338.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (T_Eco)
09:35
BMV
1h45p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1402 (BUSINESSSMART)
10:25
BMV
1h45p
Bay thẳng
12:10
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1404 (BUSINESSSMART)
18:05
BMV
1h45p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (T_Deluxe)
09:35
BMV
1h45p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (I-Phổ thông)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
2.970.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (I-Phổ thông)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.970.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
3.420.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
3.420.000 ₫
+10 điểm