20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 09/08/2021 (2/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hà Nội
thứ sáu, 06/08
thứ bảy, 07/08
chủ nhật, 08/08
thứ hai, 09/08
thứ ba, 10/08
thứ tư, 11/08
thứ năm, 12/08
VN
VN1602 (P-Siêu tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (P-Siêu tiết kiệm)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (E-Siêu tiết kiệm)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (J_Eco)
13:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (J_Eco)
18:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
19:45
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1402 (ECONOMYSAVER)
10:25
BMV
1h45p
Bay thẳng
12:10
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (J_Deluxe)
13:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:05
HAN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (J_Deluxe)
18:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
19:45
HAN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
2.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1402 (BUSINESSSMART)
10:25
BMV
1h45p
Bay thẳng
12:10
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (V_SBoss)
13:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (V_SBoss)
18:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
19:45
HAN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (I-Phổ thông)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (I-Phổ thông)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm