20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 14/08/2021 (7/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hà Nội
thứ tư, 11/08
thứ năm, 12/08
thứ sáu, 13/08
thứ bảy, 14/08
chủ nhật, 15/08
thứ hai, 16/08
thứ ba, 17/08
VJ
VJ492 (C_Eco)
13:15
BMV
1h35p
Bay thẳng
14:50
HAN
6.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (C_Eco)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
6.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1402 (ECONOMYSAVER)
10:25
BMV
1h45p
Bay thẳng
12:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1404 (ECONOMYSAVER)
18:05
BMV
1h45p
Bay thẳng
19:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (T-P/thông tiết kiệm)
13:30
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:15
HAN
425.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (T-P/thông tiết kiệm)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
425.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (A_Deluxe)
13:15
BMV
1h35p
Bay thẳng
14:50
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (A_Deluxe)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (K-P/thông tiết kiệm)
13:30
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:15
HAN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:15
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1402 (BUSINESSSMART)
10:25
BMV
1h45p
Bay thẳng
12:10
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1404 (BUSINESSSMART)
18:05
BMV
1h45p
Bay thẳng
19:50
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (V_SBoss)
13:15
BMV
1h35p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (V_SBoss)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (I-Phổ thông)
13:30
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:15
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (I-Phổ thông)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:15
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm