20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 15/08/2021 (8/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hà Nội
thứ năm, 12/08
thứ sáu, 13/08
thứ bảy, 14/08
chủ nhật, 15/08
thứ hai, 16/08
thứ ba, 17/08
thứ tư, 18/08
QH
QH1402 (ECONOMYSAVER)
10:25
BMV
1h45p
Bay thẳng
12:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1404 (ECONOMYSAVER)
18:05
BMV
1h45p
Bay thẳng
19:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (Z_Eco)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (W_Eco)
13:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:05
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (Z_Deluxe)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (W_Deluxe)
13:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:05
HAN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (I-Phổ thông)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (I-Phổ thông)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1402 (BUSINESSSMART)
10:25
BMV
1h45p
Bay thẳng
12:10
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1404 (BUSINESSSMART)
18:05
BMV
1h45p
Bay thẳng
19:50
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (V_SBoss)
13:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (V_SBoss)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm