18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 25/08/2021 (18/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hà Nội
chủ nhật, 22/08
thứ hai, 23/08
thứ ba, 24/08
thứ tư, 25/08
thứ năm, 26/08
thứ sáu, 27/08
thứ bảy, 28/08
VJ
VJ492 (E_Eco)
13:00
BMV
1h20p
Bay thẳng
14:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (E_Eco)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (A-Siêu tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (P-Siêu tiết kiệm)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (E-Siêu tiết kiệm)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (A_Deluxe)
13:00
BMV
1h20p
Bay thẳng
14:20
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (A_Deluxe)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (I-Phổ thông)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (I-Phổ thông)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (V_SBoss)
13:00
BMV
1h20p
Bay thẳng
14:20
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (V_SBoss)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm