11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 31/08/2021 (24/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hà Nội
thứ bảy, 28/08
chủ nhật, 29/08
thứ hai, 30/08
thứ ba, 31/08
thứ tư, 01/09
thứ năm, 02/09
thứ sáu, 03/09
VJ
VJ492 (E1_ECO)
13:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:05
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1404 (ECONOMYSAVER)
18:05
BMV
1h45p
Bay thẳng
19:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (G-Siêu tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (A1_DLX)
13:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:05
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1404 (BUSINESSSMART)
18:05
BMV
1h45p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (V_SBoss)
13:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (I-Phổ thông)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm