16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/09/2021 (29/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hà Nội
thứ năm, 02/09
thứ sáu, 03/09
thứ bảy, 04/09
chủ nhật, 05/09
thứ hai, 06/09
thứ ba, 07/09
thứ tư, 08/09
VJ
VJ492 (Z_Eco)
13:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:05
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (Z_Eco)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (Z_Deluxe)
13:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:05
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (Z_Deluxe)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (Q-P/thông tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (Q-P/thông tiết kiệm)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (Z_Deluxe)
13:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ494 (Z_Deluxe)
15:55
BMV
1h45p
Bay thẳng
17:40
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (I-Phổ thông)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (I-Phổ thông)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1602 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:45
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1604 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
BMV
1h45p
Bay thẳng
18:05
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm