3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 18/12/2021 (15/11 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hà Nội
thứ tư, 15/12
thứ năm, 16/12
thứ sáu, 17/12
thứ bảy, 18/12
chủ nhật, 19/12
thứ hai, 20/12
thứ ba, 21/12
VJ
VJ492 (E1_ECO)
13:05
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:50
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (A1_DLX)
13:05
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:50
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ492 (V_SBoss)
13:05
BMV
1h45p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm