3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VJ
VJ670 (A_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (A_Deluxe)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (V_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.750.000 ₫
+10 điểm