5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
QH
QH2114 (ECONOMYSAVER)
17:35
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:15
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (B_Eco)
08:25
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:05
HPH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (B_Deluxe)
08:25
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:05
HPH
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2114 (BUSINESSSMART)
17:35
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:15
HPH
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (V_SBoss)
08:25
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:05
HPH
2.750.000 ₫
+10 điểm