7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VN
VN1512 (A-Siêu tiết kiệm)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (W_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (V_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm