3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VJ
VJ670 (E_Promo)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (Z_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (V_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm