3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 30/06/2020 (10/5 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
VJ
VJ670 (E_Promo)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (Z_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (V_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm