6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 10/08/2020 (21/6 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
VJ
VJ672 (Z_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (W_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
389.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1814 (Bamboo Plus)
10:20
BMV
1h40p
Bay thẳng
12:00
HPH
840.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (V_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (Y_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1814 (Bamboo Business)
10:20
BMV
1h40p
Bay thẳng
12:00
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm