4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ672 (W_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (J_Eco)
08:50
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:30
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (V_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (Y_SBoss)
08:50
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:30
HPH
2.790.000 ₫
+10 điểm