5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
VJ
VJ672 (W_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (E)
15:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
16:40
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1814 (Bamboo Plus)
10:20
BMV
1h40p
Bay thẳng
12:00
HPH
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (V_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1814 (Bamboo Business)
10:20
BMV
1h40p
Bay thẳng
12:00
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm