6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 16/08/2020 (27/6 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
VJ
VJ672 (U_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (J_Eco)
08:50
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:30
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1814 (Bamboo Plus)
10:20
BMV
1h40p
Bay thẳng
12:00
HPH
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (V_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (Y_SBoss)
08:50
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:30
HPH
2.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1814 (Bamboo Business)
10:20
BMV
1h40p
Bay thẳng
12:00
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm