2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 19/08/2020 (1/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
VJ
VJ670 (W_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (Y_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.790.000 ₫
+10 điểm