8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/08/2020 (2/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
VJ
VJ672 (E_Promo)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (Z_Eco)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
2.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1814 (Bamboo Plus)
10:20
BMV
1h40p
Bay thẳng
12:00
HPH
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (V_SBoss)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1814 (Bamboo Business)
10:20
BMV
1h40p
Bay thẳng
12:00
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm