3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 22/08/2020 (4/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
VJ
VJ672 (W_Eco)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (E)
15:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
16:40
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (V_SBoss)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm