4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 27/08/2020 (9/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
VJ
VJ672 (W_Eco)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
389.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1814 (Bamboo Plus)
10:20
BMV
1h40p
Bay thẳng
12:00
HPH
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (Y_SBoss)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
2.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1814 (Bamboo Business)
10:20
BMV
1h40p
Bay thẳng
12:00
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm