8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 29/08/2020 (11/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
VJ
VJ672 (E_Promo)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (G-Siêu tiết kiệm)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (Z_Eco)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (V_SBoss)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm