9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ672 (A_Promo)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (A-Siêu tiết kiệm)
15:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
16:40
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (Z_Eco)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
16:40
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
16:40
HPH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
16:40
HPH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (V_SBoss)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
16:40
HPH
3.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
16:40
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm