3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ672 (A_Promo)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (Z_Eco)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (V_SBoss)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm