2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 04/10/2020 (18/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
VJ
VJ670 (Z_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (Y_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.790.000 ₫
+10 điểm