2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 08/10/2020 (22/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
VJ
VJ672 (Z_Eco)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (Z_Eco)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
2.790.000 ₫
+10 điểm