2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 14/10/2020 (28/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
VJ
VJ670 (Z_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (Y_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.790.000 ₫
+10 điểm