9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 22/10/2020 (6/9 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
QH
QH2114 (Bamboo Eco)
18:25
BMV
1h40p
Bay thẳng
20:05
HPH
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (A-Siêu tiết kiệm)
09:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:20
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:20
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2114 (Bamboo Plus)
18:25
BMV
1h40p
Bay thẳng
20:05
HPH
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:20
HPH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:20
HPH
2.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2114 (Bamboo Business)
18:25
BMV
1h40p
Bay thẳng
20:05
HPH
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (I-Phổ thông)
09:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:20
HPH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:20
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm