8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 24/10/2020 (8/9 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
VN
VN1512 (A-Siêu tiết kiệm)
09:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:20
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:20
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:20
HPH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:20
HPH
2.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1814 (Bamboo Plus)
10:20
BMV
1h40p
Bay thẳng
12:00
HPH
2.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (I-Phổ thông)
09:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:20
HPH
2.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1814 (Bamboo Business)
10:20
BMV
1h40p
Bay thẳng
12:00
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:20
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm