3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 26/10/2020 (10/9 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
VJ
VJ670 (E_Eco)
08:50
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:30
HPH
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (A_Deluxe)
08:50
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:30
HPH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (A_Deluxe)
08:50
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:30
HPH
2.750.000 ₫
+10 điểm