3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 01/11/2020 (16/9 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
VJ
VJ670 (E_Promo)
08:50
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:30
HPH
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (Z_Eco)
08:50
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:30
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (V_SBoss)
08:50
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:30
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm