2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 20/11/2020 (6/10 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
VJ
VJ670 (T_Eco)
08:50
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:30
HPH
2.440.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (V_SBoss)
08:50
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:30
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm