3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 28/11/2021 (24/10 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ năm, 25/11
thứ sáu, 26/11
thứ bảy, 27/11
chủ nhật, 28/11
thứ hai, 29/11
thứ ba, 30/11
thứ tư, 01/12
VJ
VJ670 (E1_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (A_Deluxe)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (V_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.750.000 ₫
+10 điểm