5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 03/12/2021 (29/10 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ ba, 30/11
thứ tư, 01/12
thứ năm, 02/12
thứ sáu, 03/12
thứ bảy, 04/12
chủ nhật, 05/12
thứ hai, 06/12
QH
QH2042 (ECONOMYSAVER)
15:50
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:30
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (A1_ECO)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (A1_DLX)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
809.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2042 (BUSINESSSMART)
15:50
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:30
HPH
2.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (V_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.760.000 ₫
+10 điểm